Partytelt udlejes!

6x3 (18 m²), 9x3 (27 m²), 6x6 (36 m²), 6x9 (54 m²), 9x9 (81 m²)

Priser - Klik her

Udlejningsbetigelser - Klik her

Billeder af teltet - Klik her

Priser for udlejning

Følgende telte kan lejes:

Partytelt størrelse 6x3 meter (18 m2)

Partytelt størrelse 9x3 meter (27 m2)

Partytelt størrelse 6x6 meter (36 m2)

Partytelt størrelse 6x9 meter (54 m2)

Partytelt størrelse 9x9 meter (81 m2)

*Lejepris

*Lejepris

*Lejepris

*Lejepris

*Lejepris

500,- kr

700,- kr

900,- kr

1.400,- kr

2.000,- kr

Depositum

Depositum

Depositum

Depositum

Depositum

300,- kr

450,- kr

550,- kr

900,- kr

1.200,- kr

* Inklusive vejledning i opsætning og vejledning i nedtagning og pakning.
Lejer skal selv opsætte teltet sammen med en repræsentant for udlejer. Denne repræsentant vejleder under opsætningen og nedtagningen. Der kræves min. 4 personer fra lejer til opsætning og nedtagning af teltet.

Oveni lejeprisen kommer transport á 14,50 kr. pr. km mellem udlejers adresse og opstillingsstedet. (Dækker både levering og afhentning).

Der kan være ca. 1 person pr. m2 i teltene.

Følgende tilbehør kan lejes:

Borde størrelse 90 x 120 cm. Lejepris pr. stk. 10,- kr. Depositum pr. stk. 50,- kr.

Borde størrelse 90 x 180 cm. Lejepris pr. stk. 15,- kr. Depositum pr. stk. 50,- kr.

Borde størrelse 80 x 220 cm. Lejepris pr. stk. 30,- kr. Depositum pr. stk. 50,- kr.

Lyskæder med 8 kulørte pærer i kupler. Lejepris pr. lyskæde 50,- kr.
Depositum pr. lyskæde 50,- kr.

Alle ovenstående priser er inklusive moms.

Skriv mail og bestil opringning for yderligere oplysninger, reservation m.m.:
mail#eigil.dk # erstattes af @.

Retur til toppen af siden - Klik her

Udlejningsbetingelser

For telte betales et depositum ved bestilling eller senest 14 dage efter bestilling af teltet. Størrelse af depositum fremgår af lejeaftalen - depositum tilbagebetales, når det lejede afleveres i fejlfri tilstand - depositum kan tilbageholdes i 8 dage, hvis eftersyn af det lejede kræver dette.

Det lejede er først endeligt reserveret, når lejekontrakten er accepteret og underskrevet af lejer og udlejer samt depositum er indbetalt til Teknidata enten kontant eller på udleveret indbetalingskort.

Den aftalte leje skal betales før opstillingen påbegyndes.

Teltet opsættes af lejer under vejledning og overvågning af en repræsentant for udlejer. Der kræves minimum 4 personer til opstilling af teltet. Udlejer transporterer telt og øvrigt materiel til lejer. Lejer læsser telt og øvrigt materiel hos udlejer forud for opsætning. Ved leje af øvrigt udlejningsmateriel uden telt, afhentes dette hos udlejer.

Lejer bærer det fulde ansvar for alle skader på det lejede, herunder også hændelige uheld. Lejer er erstatningspligtig overfor udlejer. Eventuelle skader faktureres til markedspris for reparation eller nyanskaffelse af beskadigede dele. Eventuelle skader modregnes i depositum.

Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der skades ved opsætning eller nedtagning af telte.

Udlejer har intet ansvar for person-, tingskader eller andre skader, der sker i og udenfor teltet under opsætning, brug og nedtagning af teltet. Det samme gælder ved brug af andet udlejningsmateriel fra udlejer.

Såfremt der er fejl og mangler ved modtagelsen af telt og øvrigt udlejningsmateriel, skal lejer straks reklamere overfor udlejer, der straks sørger for udbedring.

Der må hverken grilles, afbrændes fyrværkeri, anvendes sodende lys eller lignende inden i eller i nærheden af teltet.

Der må ikke opsættes tape, klistermærker eller lignende da limen ødelægger teltdugen. Der må kun ophænges lys o.l. efter udlejers anvisning. Ved brug af farvede papirsduge o.l. skal der lægges plastik mellem bordplade og dug for at undgå farveafsmitning på bordpladerne.

Ophængning af tunge ting i teltets stativ kan skade dette. Stativet er kun beregnet til at bære teltdugen samt mindre ting som små skilte o.l.

Når teltet ikke anvendes, skal alle sider være monteret og fastgjort med alle stropper, kroge m.m. Alle døre skal være lukkede. I kraftig blæst må der ikke være åbent mod vinden. Borde må ikke anvendes i fri luft - de må kun anvendes indendørs eller i telt.

Teltet skal være rengjort og ryddet ved nedtagning. Teltet nedtages af lejer under vejledning og overvågning af en repræsentant for udlejer. Der kræves minimum 4 personer til nedtagning af teltet. Teltet skal nedtages i tør tilstand. Øvrigt lejet materiel skal være rengjort ved aflevering. Teltet transporteres retur af udlejer. Lejer aflæsser telt hos udlejer efter hjemtransport.

Udlejer kan kræve, at lejer skal lade teltet og andet lejet materiel forsikre.

Ved force majeure eller lignende, der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer og andre. Det samme gælder for udlejning af andet materiel.

Såfremt en kontrakt annulleres, har udlejer ret til det fulde beløb, med mindre det lykkes udlejer, at udleje det afbestilte til anden side.

Retur til toppen af siden - Klik her

Billeder af teltet

Udvendigt billede af 9,9 meter teltet

Billede indvendig i 9x9 meter teltet

Billede indvendig fra 9x9 meter teltet

Retur til toppen af siden - Klik her

Der hører i øjeblikket ingen yderligere artikler/informationer til dette emne.