Køb bogen - klik her

De tre tidligere udgaver af bogen er blevet godt modtaget i kølebranchen. I dag bruges bogen i køleteknikeruddannelsen og på mange af maskinmesterskolerne i Danmark.

August 2006 udkom 3. udgave af bogen. I forhold til de tidligere udgaver af bogen er der sket følgende:

 • Bogens format er ændret fra A4 til 17x24 cm
 • Bogen er delt i to bind
 • Nyt afsnit om industrianlæg
 • Udvidet afsnit om CO2 som kølemiddel
 • Nyt afsnit om reefercontainere
 • Nyt afsnit om anvendelse af brandbare kølemidler
 • Revideret afsnit om gældende lovgivning
 • Mange ekstra opgaver med løsninger
 • Flere afsnit er blevet revideret

Totalt set er den nye udgave væsentligt bedre end de tidligere udgaver.

Maj 2010 udkom 4. udgave af bogen i forhold til 3. udgave er sket følgende:

 • Der er rettet enkelte fejl i bogen
 • Afsnittet om lovgivningen er revideret
 • Sidetal er uændret
 • Tryk i tabeller for R407C er ændret, da trykkene var forkerte i forhold til definitionen i DS/EN 378:2008 standarden

På grund af annoncører fra tidligere er sprunget fra til 4. udgave og forsendelsesomkostninger er steget gennem de sidste år er prisen desværre steget en smule på denne udgave.

Sidst opdateret d. 13/11/2012.