Nu er den nye lukkede del af www.eigil.dk med en lang række informationer om lovgivning for køleanlæg klar til login.

I den lukkede del er placeret en række informationer om lovgivningen. Bl.a. findes en række "Klummer".

Begrebet "Klummer" dækker over en række skrifter om lovgivningsspørgsmål. "Klummer" er forkortelsen for mine såkaldte "Lovgivningsklummer".

Du skal være logget ind med brugernavn og adgangskode, hvis du ønsker at læse og hente informationerne om lovgivningen.

Følgende får eller har adgang til den lukkede del af www.eigil.dk (Udsendelse af brugernavn og adgangskode er i gang):

  • Kunder hos konsulentfirmaet eigildk.
  • Medlemmer af Dansk Køleforening.
  • Personer/firmaer, som har købt abonnement på adgang til materialet.

Du kan først få adgang til materialet efter at have modtaget brugernavn og adgangskode i mail.

Når du har modtaget brugernavn og adgangskode kan du komme til loginsiden til den lukkede del af internetsiden - klik her.

Hvis du ikke er kunde i min konsulentvirksomhed eller medlem af Dansk Køleforening, kan du abonnere på adgangen med en betaling for dette pr. år. Adgangen kan købes i butikken - klik her.

Indhold pr. 10. november 2012:

01-Maskindirektivet – 12 dokumenter (heraf 9 i undermappen)
      Indhold vises senere
     01-Brugsanvisning – 9 dokumenter
           Indhold vises senere
02-Trykudstyrsdirektivet – 3 dokumenter (heraf 2 i undermappen)
      Indhold vises senere
     01-Kategorisering af trykbærende udstyr – 2 dokumenter
              Indhold vises senere
03-Dansk national lovgivning
– 6 dokumenter (heraf 6 i undermappen)
     Indhold vises senere
     01-Returkølemidler – 1 dokumenter
           Indhold vises senere
04-Skrifter om lovgivning – 3 dokumenter
      Indhold vises senere
05-ADR transportregler for farligt gods – 4 dokumenter
      Indhold vises senere
06-ISO 9001 certificering som kølefirma – 2 dokumenter
      Indhold vises senere
07-Certificering og autorisationer af firmaer og personer – 2 dokumenter
       Lovgivningsmatrix - Dette dokument indeholder gennemgang af gældende certificerings- og autorisationskrav til firmaer og personer ved køleanlæg med forskellige kølemiddeltyper og fyldningsstørrelser.
      Opnåelse af kølemontørcertifikat - I denne klumme gennemgås lidt om reglerne for udstedelse af kølemontørcertifikat.
10-Diverse emner – 1 dokument
      Diverse spørgsmål stillet af kølefirma - Denne klumme indeholder svar på forskellige spørgsmål stillet af et kølefirma bl.a. om 10 kg fyldningsreglen og EF-F-gasforordningen.

Der hører i øjeblikket ingen yderligere artikler/informationer til dette emne.