ISO 9001 certificering som "Sagkyndig virksomhed"

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr trådte i kraft den 15. februar 2007.

Bekendtgørelsen definerer en "Sagkyndig virksomhed" som en ISO 9001 certificeret virksomhed.

Følgende arbejder på køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning skal udføres af en "Certificeret montør" ansat i en "Sagkyndig virksomhed":

  1. Opstilling.
  2. Montering.
  3. Idriftsætning.
  4. Årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel.
  5. Reparation.
  6. Vedligeholdelse.
  7. Nedlukning, herunder tømning.

Det betyder, at alle kølefirmaer, fabrikker o.l., som udfører en eller flere af ovenstående opgaver, skal gennem et ISO 9001 certificeringsforløb.

Der hører i øjeblikket ingen yderligere artikler/informationer til dette emne.