Bogen består af bind I og bind II, som sælges samlet. Bogen indeholder over 600 opgaver med løsninger. Bogen er på i alt 1184 sider i format 17x24 cm.

Afsnit 01 - bind I - Historie
         
Lidt om kølingens historie

Afsnit 02 - bind I - Grundlæggende funktion
         
Køleanlæggets grundlæggende funktion           

Afsnit 03 - bind I - Grundlæggende fysiske forhold
         
Størrelser, symboler og enheder           
          Grundenheder i SI-systemet          
          Det fysiske grundlag 
          Temperatur     
          Tryk     
          Manometermanifold  
          Opgaver om det fysiske grundlag 
          Termodynamik 
          Beregning af varmemængder 
          Modningsvarme 
          Opgaver om varmemængder 
          Varmeoverførsel 
          Ozonlaget 
          Opgaver om varmeoverførsel 

 Afsnit 04 - bind I - Køleteknisk diagram
          H-log p diagrammet 
          Teoretisk- eller modelproces 
          Kølemidler med temperaturglid 
          Teoretiske beregninger 
          COP-faktor 
          Den praktiske model 
          Opgaver om h-log p diagrammet 

Afsnit 05 - bind I - Køleanlægget
         
Hovedkomponenter i køleanlæg 
          Kompressoren 
          Kondensatoren 
          Drøvleorganet 
          Fordamperen 
          Opgaver om hovedkomponenter i køleanlæg 
          Køleanlægstyper 
          Et- og to-trinsanlæg 
          Booster køleanlæg 
          Kaskade køleanlæg 
          Væskeunderkøling 
          Brine køleanlæg 
          Fordampningsmåder 
          Tør fordampning 
          Våd fordampning med naturlig cirkulation 
          Våd fordampning med pumpe cirkulation 
          To-trins anlæg med åben mellemkøler 
          To-trins anlæg med lukket mellemkøler
          Opgaver om køleanlægstyper   

Afsnit 06 - bind I - Køletekniske beregninger
         
Isolering - varmetransmission      
          Præfabrikerede køle- og fryserum         
          Opgaver om varmetransmission            
          Dimensionering af et køleanlæg   
          Opgaver om dimensionering      
          Rørdimensionering    
          Opgaver om rørdimensionering  

Afsnit 07 - bind I - Energiforbrug
         
Energiforbrug i køleanlæg 
          Kølebranchens Kvalitetssikringsordning - KKO 
          Opgaver om energiforbrug i køleanlæg 

Afsnit 08 - bind I - Fugtig luft
         
Klimateknik, fugtig luft 
          Måleinstrumenter til fugtig luft 
          Brug af i-x diagrammet 
          Fugtstyring i kølerum 
          Opgaver om klimateknik/fugtig luft 

Afsnit 09 - bind I - Kølemidler
         
Kølemidler 
          Det ideelle kølemiddel 
          Funktion og virkemåde 
          Historisk om kølemidler 
          "Gamle" kølemidler 
          "Nye" kølemidler 
          "Naturlige" kølemidler 
          Normalkogepunkt 
          Kølemiddelstokken 
          Klassificering af kølemidler 
          Drop in kølemiddel 
          Kølemiddelnavne 
          Opgaver om kølemidler 
          CO2 anvendt som kølemiddel 
          CO2 - gas, kølemiddel? 
          Opgaver om CO2 anvendt som kølemiddel 
          Anvendelsen af brandbare kølemidler 
          Opgaver om anvendelsen af brandbare kølemidler 
          Miljø og kølemidler 
          Ozonlagets nedbrydning 
          Drivhuseffekt / GWP faktor 
          TEWI-faktoren 
          Personligt miljø 
          Smøreolie og kølemiddel 
          Håndtering af kølemidler 
          KMO-ordningen, afgifter mm 
          Beholdere til forurenet CFC 
          Aftapning af kølemiddel 
          Opgaver om miljø og håndtering af kølemidler

Afsnit 10 - bind I - Hovedkomponenter
         
Kompressorer             
          Hermetiske kompressorer             
          Semihermetiske kompressorer     
          Åbne kompressorer   
          Antal cylindre i stempelkompressorer  
          Kapacitetsregulering af kompressorer  
          Det skadelige rum      
          Kompressor afspærringsventil   
          Skruekompressorer    
          Scrollkompressorer    
          Valg af kompressor    
          Volumetrisk virkningsgrad 
          Isentropisk virkningsgrad 
          Indiceret og mekanisk virkningsgrad 
          Kompressorudvælgelse 
          Opgaver om kompressorer 
          Fordampere 
          Pladevarmeveksler 
          Udvælgelse af fordamper 
          Opgaver om fordampere 
          Kondensatorer 
          Udvælgelse af kondensator 
          Opgaver om kondensatorer 

Afsnit 11 - bind I - Drøvleorganer
          Drøvleorganer 
          Håndbetjent drøvleorgan 
          Kapillarrør 
          Termostatisk ekspansionsventil 
          MSS kurve 
          Universalfyldning i termostatisk ekspansionsventil 
          MOP fyldning i termostatisk ekspansionsventil 
          Intern og ekstern trykudligning i termostatisk ekspansionsventil 
          Montering af føler 
          Justering af termostatisk ekspansionsventil 
          Elektronisk drøvleorgan 
          Lavtryks- og højtrykssvømmer 
          Opgaver om drøvleorganer 

Afsnit 12 - bind I - Automatik
          Fordampningstryksregulatoren 
          Starttryksregulatoren 
          Kapacitetsregulatoren 
          Kapacitetsregulering ved varmgas til fordamper 
          Kondenseringstryksregulatoren 
          Termostater 
          Pressostater 
          Neutralzone 
          Sugeakkumulator 
          Sugegasvarmeveksler 
          Sikkerhedsventiler
          Sprængplader             
          Smeltesikring  
          Oliedifferenstrykspressostat   
          Tørrefilter        
          Skueglas          
          Magnetventil  
          Afspærringsventiler   
          Trykstyret vandventil             
          Opgaver - automatik 
          Udvælgelse af komponenter         

Afsnit 13 - bind I - El-teknik
         
El-tekniske grundbegreber             
          Ohm´s lov       
          Arbejde og energi       
          Effekt 
          Vekselspænding 
          Trefaset vekselspænding 
          Kobling af trefasede elektromotorer 
          Viklingsbeskytter 
          Termorelæ 
          Stjerne- trekantstart af elektromotor 
          Startaflastning 
          Softstarter 
          Opgaver om el-teknik 

Afsnit 14 - bind I - Styring
         
Pump-down styring 
          Styring af fordamperdelen 
          Elektronisk rumstyring 
          Styring af kompressordelen 
          Elektronisk kompressortrinkobling 
          Styring af kondensatordelen 
          Elektronisk kondensatortrinkobling 
          PLC-styringer 
          Opgaver om string af køleanlæg 
          Opgaver om elektronisk styring af køleanlæg 
          Afrimning af køleanlæg 
          Elektrisk afrimning 
          Varmgasafrimning 
          Reversibelt køleanlæg 
          Parallelkobling af køleanlæg 
          Paralleldrift med olieudligningsrør 
          Oliekommunikationssystem 
          Automatik ved paralleldrift 
          Erfaringer med paralleldrift 
          Praktisk udførelse med olieudligning 
          Oliekommunikationssystemet 
          Dimensionering af kompressorkapacitet 
          Rørledninger

Afsnit 15 - bind I - Anlægskonstruktion
         
Smøreolie i køleanlægget             
          Olieudskiller   
          Væskeindsprøjtning i sugeledningen        
          Smøreolietryk i køleanlæg             
          Olieretur til kompressor             
          Lodning           
          Værktøj og tildannelse af rør        
          Lodning med baggas 
          Procedure for udførelse af lodninger        
          Rørbukning     
          Mekanisk sammenføjning 
          Generelle krav til rørføring 
          Vibrationseliminatorer 
          Montage af pressostater 
          Rørføring i HCFC, HFC, HC og CO2 køleanlæg 
          Opstart af et køleanlæg 
          Tryk- og tæthedsprøve af et køleanlæg 
          Evakuering 
          Påfyldning af kølemiddel 
          Kontrol før idriftsætning 
          Kontrol af højtrykspressostat 
         

Sidst opdateret d. 19/10/2012.