”Noget om køleteknik” 4. udgave er stort set et genoptryk af 3. udgave. Der er blevet rettet enkelte fejl og afsnittet om lovgivningen er revideret på grund af ny lovgivning, der er trådt i kraft siden 3. udgave blev udgivet. Jeg er uddannet maskinmester og har beskæftiget mig med køleanlæg i hele min erhvervsaktive periode. Jeg har sejlet i J. Lauritzens køleskibe i 6 år, været ansat hos grossistfirmaet FK TEKNIK A/S i Århus som teknisk sælger i 9 år og har været ansat på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten som faglærer i køleafdelingen i 13 ½ år. Siden april 2008 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent. Jeg beskæftiger mig i dag med lovgivningen for køleanlæg og hjælper kølefirmaer med ISO 9001 certificeringen. Desuden hjælper jeg el-installatører med indførelse og vedligeholdelse af SKS-systemer. Jeg afholder kurser om køleteknik, lovgivning og andre relaterede emner.

Bogens indhold kan anvendes af mange personer. Bogen bruges som lærebog i køleteknikeruddannelsen og på de fleste maskinmesterskoler. Desuden er bogen anvendelig som opslagsbog for kølebranchen generelt.

Mange har været involveret i det materiale bogen indeholder. Mine tidligere kolleger har givet mig mange ideer til rettelser og ændringer i materialet undervejs, mens bogen har været under udarbejdelse. Specielt har Jens Sørensen fra Den jydske Haandværkerskole, Svend Vinther Pedersen fra Teknologisk Institut og Leif Terkelsen fra Simac i Svendborg læst og kommenteret materialet til bogen. De er alle kommet med mange gode input til mit arbejde med bogen. Kurt C. Hilbrecht fra Johnson Controls International har bidraget med mange skitser og andet materiale. Billederne på omslaget er venligst stillet til rådighed af Den jydske Haandværkerskole i Hadsten.

A.K.B.´s fond - Autoriserede Kølefirmaers Brancheforenings fond har støttet udgivelsen af bogen undervejs frem til den foreliggende udgave - www.koeleteknik.dk.

I bogen er der sider med annoncer for leverandører til kølebranchen. Disse leverandører, har med deres annonce, været med til at støtte bogens udgivelse. Den jydske Haandværkerskole har støttet bogens udgivelse økonomisk og på anden vis. Derfor er der en side, der fortæller om skolens aktiviteter på uddannelsesområdet.

Advarselsskilte i bogen er brugt med Copyright© ArSiMa 2006.

Enheder og symboler i bogen baserer sig på SI-systemets standard for dette. En enkelt undtagelse er, at tryk i bogen benævnes med bar. Bar er ikke en SI-enhed. Alle tryk i bogen er opgivet i effektive tryk (overtryk) undtaget, når der specielt er nævnt, at det drejer sig om absolutte tryk.

Følg med på min web-site - www.eigil.dk og se informationer om bogen.

På web-siten vil rettelser m.m. blive offentliggjort til fri download.

God fornøjelse med bogen.
Viby J., maj 2010 - Eigil Nielsen

Sidst opdateret d. 19/10/2012.